Death in the water

Jeg har nettopp kommet tilbake etter et besøk i et par av Sør Sudan mindre sentrale områder. Grunnen til turen er at Folkehjelpa jobber med å øke kapasiteten til sørsudanske journalister for å skrive om olje. Olje er en sentral del av flere av de viktigste  debattene her. Om det er snakk om uavhengighet, hva en ny stat skal leve av eller hvordan den pruker pengene kommer man alltid tilbake til olje. I tillegg kommer konsekvensene for de berørte lokalsamfunnene. Derfor er mangelen på uavhengige stemmer og granskende journalister et stort problem. Det blir ikke enklere av at disse områdene ligger ganske langt vekk fra der internasjonale journalister ferdes eller hvor det i det hele tatt finnes lokale aviser eller radiostasjoner.

Selv om oljefeltene vi besøkte ligger i sør så har oljeselskapene som jobber her har gjort avtalene sine med Nord under borgerkrigen. En tid hvor regimet i Khartoum både var desperate for penger til krigen mot egen befolkning og ikke akkurat kjent for å bry seg så mye om hvordan lokalbefolkninga i sør hadde det. Derfor ble hele lokalsamfunn brutalt fordrevet, det er store lokale miljøproblemer og avtalene er fortsatt hemmelige. Konfliktene mellom miljø og folk på den ene sida og oljeselskaper på den andre har ikke akkurat blitt mindre av at naturlig nok har mange kommet tilbake etter at krigen tok slutt.

Å besøke disse områdene gjorde et stort inntrykk på meg. Ved siden av oljeselskaper som tjener millioner av dollar finnes det lokalsamfunn som ikke har noe. Ingen skoler. Ingen sjukehus. En vei som bare funker deler av året. Siden tørketida har begynt gikk det å komme inn, men vi brukte fem timer på en vei som får de dårligste skogsveier hjemme til å ligne på autostradaer. Men det som gjorde sterkest inntrykk var hvordan help åpen forurensing lå side ved side med de åkrene hvor det ble dyrket korn, hvor lokalbefolkninga fikk drikkevannet sitt og hvor buskapen drakk.

Bildene under er fra et reservoar hvor vi ble fortalt at det ble dumpa spillvann fra utvinningen. I tillegg er det ganske tydelig at det ble dumpa en del annet også. Så vidt jeg kunne se var det ikke gjort noen tiltak for å hindra at forurensingen seg ned i grunnvannet. Det var også ganske tydelig, med gjerdestumper som bare såvidt rakk over vannet, at anlegget til tross for sin størrelse var underdimensjonert. Noe kan sikkert regntida ta på på seg skylda for, men problemene for lokalbefolkninga blir ikke mindre av det.

Det er vanskelig å se nøyaktig hvor stort reservoaret var, men jeg håper bildene kanskje kan gi et lite inntrykk. Legg merke til hvordan gjerdestolpene bare så vidt stikker opp av vannet. Det er ikke så lett å  gjette hvor dypt de går, men jeg kan ikke tenke meg at det er noe særlig mindre enn 3 meter. SÅ kommer det opprinnelige reservoaret.

På den ene kortsida kunne vi se flere beholdere. Det var hvertfall 15 av disse, men siden vi hadde kort tid rakk vi ikke å utforske noe mer enn den nærmeste kortsida. Jeg har dermed ingen mulighet til å si om det er kun et enkelttilfelle eller om det kan være det samme andre steder. I vannet var det helt tydelig forurensing. Inkludert en svart tykk guffe som flere steder lå på overflaten. Den ligna veldig på den guffa som var oppe i beholderne, men kan selvfølgelig ha vært noe helt annet også.

Beholderne var godt merka med etiketter som slo fast at dette ikke var stoffer som burde komme i kontakt med miljø. Denne etiketten overlater vel egentlig ikke så mye til fantasien.

Uten å få gjort gode målinger er det vanskelig å si noe sikkert hvor forurensa vannet er, men som en helt generell regel er jeg ikke så veldig begeistra for slike bilder som dette. Det ser hvertfall ikke så rent ut. Det var heller ikke tegn til liv i det hele tatt i vannet. Ikke en frosk en gang. Noe som også kan tyde på at det ikke er helt sunt i og med at det ligger i et område som ellers er fullt av våtmarksliv. Lokalbefolkninga kunne også fortelle om både barn og buskap som døde på grunn av forurensing. Eller som de sa «Death in the water».

Reklamer